Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

NAZIV PROJEKTA: Proširenje kapaciteta tvrtke GIT razvojem poslovne jedinice za proizvodnju 3D čestitki

KRATKI OPIS PROJEKTA: 

Statistike pokazuju da se iz godine u godinu povećava broj turista u RH. Prema objavljenim podacima Ministarstva turizma početkom ove godine,
tijekom 2015. godine ostvareno je 14.150.000 dolazaka gostiju, od čega stranih gostiju 12.737.000 ili 90%. Iako je Hrvatska u pravilu auto
destinacija, sve je veći broj dolazaka gostiju s kružnih putovanja brodovima te turističkih dolazaka avionom. Uzevši u obzir činjenicu da je tim
gostima veličina prtljage ograničena, a gosti preferiraju kupiti za uspomenu nešto autentično i manjih dimenzija potrebno im je ponuditi nešto što
će udovoljiti oba uvjeta.

Na temelju istraživanja tržišta tvrtka GIT odlučila je investirati u Projekt “Proširenje kapaciteta tvrtke GIT razvojem poslovne jedinice za
proizvodnju 3D čestitki”. 3D čestitke rješavaju problem ciljnoj skupini, a to su prvenstveno strani turisti jer mogu prezentirati određenu
destinaciju prikazujući upravo poznati spomenik kulture, mjesto ili događanje, npr. Zagrebačku katedralu, Dubrovačke zidine, Stari Grad Varaždin,
Špancirfest, kvalitetno prezentirati Hrvatsku na jedinstven način i udovoljiti želji da se kupi nešto prigodno. Ovaj projekt tvrtke GIT predstavlja
važan iskorak u poslovanju tvrtke s ciljem povećanja opsega poslovanja, a direktno doprinosi pokazateljima Poziva, konkretno povećanju broja
zaposlenih i povećanju prihoda od redovnog poslovanja. Proizvodnja 3D čestitki odgovara na postojeće trendove i potrebe tržišta pa je održivost
projekta u potpunosti realna. Zbog svoje atraktivnosti, posebnosti i jednostavnosti 3D čestitke sve više privlače pažnju i interes kupaca, a mogu
se koristiti u turističke svrhe, kao poslovni ili osobni pokloni. Temeljem već spomenute napravljene analize tržišta i SWOT analize tvrtke
procijenjuje se da bi prodaja čestitki mogla krenuti u vrlo kratkom roku. Tvrtka se među ostalim bavi tiskarskom djelatnosti, ima dovoljno iskustva
i znanja u toj branši, prepoznaje mogućnosti nove tržišne niše, dok će slabost, a to je nedostatak adekvatne HW i SW opreme riješiti provođenjem
ovog projekta uz pomoć sredstava MINPO-a. Prijetnja na tržištu je eventualna konkurencija s Dalekog istoka, no oni ne mogu konkurirati malim
šaržama proizvoda kao što može proizvoditi GIT te autentičnosti i kreativnim predstavljanjem pojedinih turističkih znamenitosti. Početak projekta
započinje krajem 2016. godine uređenjem prostora i nabavom dijela opreme, daljnji razvoj slijedi tijekom 2017., a uključuje nabavu ostale opreme,
provođenje edukacije zaposlenika, promidžbu i vidljivost projekta te upravljanje projektom. U 2017. očekuju se prve testne proizvodnje, kao i
prve prodaje čestitki, a snažniji plasman na tržište, nakon obrade i provedenih marketinških aktivnosti.

Projekt je u skladu s Predmetom Poziva: investicije u početna ulaganja malih poduzetnika povezane s osnivanjem
nove poslovne jedinice u sektoru proizvodnje te s ciljem Poziva: potaknuti mala poduzeća u sektoru proizvodnje bespovratnim potporama u svrhu
jačanja konkurentnosti. Projekt se odvija u prihvatljivoj i registriranoj djelatnosti prijavitelja: Skupina C, NKD 17.29 Proizvodnja ostalih
proizvoda od papira i kartona.

Ciljna skupina projekta su turisti koji žele kupiti originalan poklon, suvenir, uspomenu koja će ih sjećati na njihovo putovanje. Krajnji korisnici
projekta su zaposlenici tvrtke Git d.o.o. kojima se povećava sigurnost radnih mjesta, budući zaposlenici koji će pronaći svoje radno mjesto u tvrtki
Git, šira zajednica koja ima koristi od kvalitetnije prezentacije Hrvatske te od ubiranja poreza i doprinosa povećanjem prihoda tvrtke Git d.o.o. i
povećanja broja zaposlenih.

Projekt je relevantan na Nacrt Razvojne strategije Grada Varaždina 2020., konkretno na Strateški cilj 1.: RAZVOJ GOSPODARSTVA
I POTREBNIH KOMPETENCIJA jer direktno utječe na povećanje radnih mjesta srednje i više prosječne plaće i podržava misiju ove strategije:
Omogućiti kvalitetan život građanima koristeći društvene, gospodarske i okolišne resurse prema načelima održivog razvoja. Projekt je u skladu s
Razvojnom strategijom Varaždinske županije, strateškim ciljem Razvoj policentrički uravnoteženog konkurentnog gospodarstva, Prioritet 1
Razvoj visokoakumulativnog gospodarstva, Mjera 4. Unapređenje poduzetničke klime i infrastrukture. Projekt je relevantan Pozivu jer je u skladu
sa Strategijom razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.-2020., s ciljem Poboljšanje ekonomske uspješnosti te ciljevima OPKK,
Prioritetnom osi 3 „Poslovna konkurentnost“, investicijskim prioritetom 3d, specifičnim ciljem 3d1„Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih
poduzetnika na domaćim i stranim tržištima“. Također je u skladu s Europskom strategijom za pametan, održiv i uključiv rast Europa 2020. jer
pridonosi cilju povećanja zaposlenosti. Rezultati projekta imat će tako ekonomski i društveni učinak u Republici Hrvatskoj doprinoseći
prihodima, zapošljavanju, ali i inovacijama u gospodarstvu.

CILJEVI PROJEKTA:

  1. Osnaživanje ponude tvrtke GIT d.o.o. i jačanje konkurentnosti pokretanjem proizvodnje 3D čestitki.

Formiranjem nove poslovne jedinice tvrtka će povećati svoje proizvodne kapacitete, utjecati na povećanje prihoda te osnažiti postojeće poslovanje, a time i odčuvati postojeća radna mjesta. Dokazi postignuća vidljvi iz poslovne dokumentacije tvrtke te objavljenom GFI.

Za potrebe nove proizvodne jedinice bit će potrebno investirati u zapošljavanje i edukaciju novih osoba. Rast zaposlenih bit će lako provjerljiv iz poslovne dokumentacije tvrtke.

Novi proizvodi omogućit će prodor u nove tržišne niše i na povećanje prihoda. Podaci će bit vidljivi u financijskim izvještajima tvrtke.

Kako bi se pravovremeno i u potpunosti projekt proveo, tvrtka je spremna uložiti vlastita sredstva u njegovu provedbu. Dokaz postignuća vidljivo će biti iz završnog izvještaja i casflow-a. Podaci o tome bit će također transparentno prikazani u kvartalnim izvještajima.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 682.097,91 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 300.000,00 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: studeni 2016. – prosinac 2017.

Kontakt osoba za više informacija:

Ivona Tkalec

M: 099/8088834
T: 042/211877
F: 042/210876