Tvrtki GIT d.o.o. iz Varaždina su u sklopu poziva “E-impuls” dodijeljena bespovratna sredstva za projekt “Proširenje kapaciteta tvrtke GIT razvojem poslovne jedinice za proizvodnju 3D čestitki” koji će se provoditi 14 mjeseci.

NAZIV PROJEKTA:

“Proširenje kapaciteta tvrtke GIT razvojem poslovne jedinice za proizvodnju 3D čestitki”

KRATKI OPIS PROJEKTA

Projekt “Proširenje kapaciteta tvrtke GIT razvojem poslovne jedinice za proizvodnju 3D čestitki” uključuje nabavu potrebne opreme i SW, edukaciju zaposlenika te aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta. GIT d.o.o. ovim projektom osnažuje svoju tržišnu poziciju, jača konkurentnost te pridonosi ostvarivanju pokazatelja Poziva, očuvanje postojećih radnih mjesta te povećanje broja zaposlenih, te povećanje prihoda od poslovanja.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Provođenjem projekta tvrtka povećava efikasnost, jača svoju tržišnu poziciju te ostvaruje mogućnosti širenja poslovanja, a time i povećanje prihoda i broja zaposlenih. Rezultati projekta su nabavljena HW i SW za izradu pop up čestitki, izrađena web stranica, educirani djelatnici za rad s novom opremom i programima.

VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta: 682.097,91HRK

Ukupni iznos prihvatljivih troškova: 682.097,91 HRK

Iznos sufinanciranja EU: 300.000,00 HRK

Vlastita sredstva: 382.097,91 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 2017. – 2018.

Na temelju istraživanja tržišta tvrtka GIT odlučila je investirati u Projekt “Proširenje kapaciteta tvrtke GIT razvojem poslovne jedinice za proizvodnju 3D čestitki“. 3D čestitke rješavaju problem ciljnoj skupini, a to su prvenstveno strani turisti jer mogu prezentirati određenu destinaciju prikazujući upravo poznati spomenik kulture, mjesto ili događanje, npr. Zagrebačku katedralu, Dubrovačke zidine, Stari Grad Varaždin, Špancirfest, kvalitetno prezentirati Hrvatsku na jedinstven način i udovoljiti želji da se kupi nešto prigodno.

Ovaj projekt tvrtke GIT predstavlja važan iskorak u poslovanju tvrtke s ciljem povećanja opsega poslovanja, a direktno doprinosi pokazateljima Poziva, konkretno povećanju broja zaposlenih i povećanju prihoda od redovnog poslovanja. Proizvodnja 3D čestitki odgovara na postojeće trendove i potrebe tržišta pa je održivost projekta u potpunosti realna. Zbog svoje atraktivnosti, posebnosti i jednostavnosti 3D čestitke sve više privlače pažnju i interes kupaca, a mogu se koristiti u turističke svrhe, kao poslovni ili osobni pokloni.

Početak projekta započinje u rujnu 2017. godine uređenjem prostora i nabavom dijela opreme, te izradom interaktivne web stranice za online narudžbu čestitki, a daljnji razvoj slijedi tijekom 2017. I 2018. i uključuje nabavu ostale opreme, provođenje edukacije zaposlenika, promidžbu i vidljivost projekta te upravljanje projektom. U 2018. očekuju se prve testne proizvodnje, kao i prve prodaje čestitki, a snažniji plasman na tržište, nakon obrade i provedenih marketinških aktivnosti.

KONTAKT OSOBA:

Denis Terzić

Telefon: +385 42 211 877

Mail: [email protected]

INTERNETSKE STRANICE

Strukturni fondovi – http://www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020 – http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779